Nomádva

Akademický senát

Co se děje v senátu? (Nomádva č.6 - ZS 2009)

    Nemáme peníze. Humanitní fakulty nemají peníze. Vysoké školy obecně nemají peníze. Celkový objem peněz od státu přepočtený na jednoho vysokoškolského studenta se snižuje. Filozofická fakulta málem, nebýt účelové dotace z ministerstva vnitra na podporu malých filologií, v minulém roce vůbec nesestavila rozpočet. Vysoké školství projde s velkou pravděpodobností v následujícím roce reformou, jejíž obrysy byly představeny v tzv. Bílé knize terciárního vzdělávání, pro humanitní fakulty to bude ale nejspíš znamenat další snížení finančních prostředků.
    Stát se rozhodl podporovat především aplikovaný výzkum, nedostatek financí pak vyřešit spoluprácí vysokých škol se soukromým sektorem. Která z firem ovšem potřebuje spolupracovat s filosofy?
    Výše uvedené probírá senát už více než půl roku. Zkritizovali jsme si Bílou knihu (usnesení 3/1), usnesli se na potřebě restrukturalizace fakulty (usnesení 7/2), na potřebě zvětšení počtu vlastních výdělečných aktivit (usnesení 27/3). Podpořili jsme apel děkanů humanitních fakult (usnesení 41/4), dokonce jsme napsali dopis každému jednomu členu rozpočtového výboru PSP ČR, ve kterém jsme žádali, aby poslanci při projednávání navýšili rozpočet vysokých škol (důsledek usnesení 42/4). Naneštěstí, usnesení senátu ani dopisy žádající o peníze nikdo nečte. Proto nakonec na prosincovém zasedání senát odhlasoval usnesení 50/6, které si dovolím uvést v plném znění:

    "AS FF UK konstatuje, že financování vysokého školství obecně a humanitních fakult zvlášť je kriticky nedostatečné. Jelikož navíc dochází k dalšímu poklesu těchto prostředků a současný návrh reformy nevytváří naději na reálný zvrat, AS FF UK pověřuje PAS FF UK kontaktováním zástupců dalších fakult a vedení univerzity a přípravou a koordinací protestních akcí, které mohou zahrnovat jak veřejnou demonstraci či výstražnou stávku, tak v krajním případě i stávku v termínu konání přijímacích zkoušek nebo další akce."

    Naše předsednictvo se ještě před vánocemi sešlo s rektorem UK a některými zástupci oslovených fakult a zatím to vypadá, že dokážeme najít společnou řeč. Otázkou ale je, zda se podaří akademickou obec vyburcovat z letargie a zda vůbec máme odvahu vyjadřovat se jinak, než pouze usneseními. Půjdeme demonstrovat?

Samuel Zajíček
Žádné komentáře