Nomádva

Anketa

Otázky:

1. Myslíte si, že je dnešní doba spojena s nějakým mýtem?

2. Myslíte si, že je mýtus racionálně interpretovatelný?

3. Jaký je Váš nejoblíbenější filosofický mýtus?
Otázky: 1. Může být myšlení bez jazyka?
2. Souhlasíte s tvrzením, že co nemůžete označit, o tom nemůžete ani myslet?
3. Myslíte si, že řeč odráží řád světa?
Otázky: 1. Která filosofická nauka Vám přijde, že hraničí s krajností?
2. Co je ve středu Vašeho filosofického zájmu?
3. Přijde Vám, že nějaká filosofická metoda pracuje na principu krajnosti a středu? Pokud ano, jaká?
Otázky:
1) Platón říká, že filosof musí mít dobrou paměť, souhlasíte s ním?
2) Může se rozum obejít bez paměti?
3) Je k filosofii nutné společenství?

Otázky:

1. Který filosof/religionista či filosofický/religionistický směr je pro Vás nejvíce hravý? A proč?

2. Vymyslete název nového filosofického/religionistického směru, který bude sestávat ze tří slov, kdy iniciály těchto slov vytvoří slovo HRA.

3. Jaká jsou pravidla hry filosofické/religionistické diskuse?

Jak se vyhnout v životě vyprahlosti?

Otázky:

1. Jak zaháníte a přivoláváte múzy?

2. Jak se vaše múzy vyrovnaly s tím, že studujete ÚFaR?

3. Přitahuje vyprahlost múzy?

Nikomu asi neuniklo, že v průběhu zimního semestru proběhla na Ústavu Filosofie a Religionistiky anketa s názvem Jaký je Váš názor na současnou podobu studia filosofie? Jelikož nebylo zpočátku příliš jasné, k čemu vlastně tato anketa slouží a někteří ze studentů měli určité pochybnosti o formulaci či smyslu některých otázek, je zde asi na místě objasnit účel celé této akce. ÚFaR by rád začal čerpat finanční prostředky ze Strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Evropského sociálního fondu, programu Praha – Adaptabilita, Prioritní osa 3 Modernizace počátečního vzdělávání (více informací na www.oppa.cz), kde se dají čerpat prostředky na rozvoj studia na vysokých školách.  Projekt bude podán nejspíše během června 2009, což znamená, že pokud bude schválen, k jeho realizaci dojde nejdříve na začátku roku 2010.

Otázky:

1. Chovají se filosofové přirozeně?

2. Návrat k přirozenosti je oxymorón, souhlasíte?

3. Necháváte se ve Vašem životě vést vášněmi nebo rozumem?
Tato anketa zachycuje počátky tutorátu na ÚFaRu
1  
2