Nomádva

Anketa

Anketa "Paměť a společenství" na ÚFaRu

Otázky:
1) Platón říká, že filosof musí mít dobrou paměť, souhlasíte s ním?
2) Může se rozum obejít bez paměti?
3) Je k filosofii nutné společenství?

Adam Hexner

1. Ano, například pro dobrou argumentaci je dobrá paměť výhodná, aby u argumentace nemusel filosof vždy začínat od začátku.

2. Intuitivně odpovídám ne. Paměť může existovat bez rozumu, naopak spíše ne.

3. Ano, protože k přirozenosti člověka patří společenství. A protože je filosofie záležitost lidská, proto ano.

 

Jan Žáček

1. Zajisté. Paměť je vůbec taková konstitutivní vlastnost jakéhokoli pojmového myšlení. A pokud se chce filosof vyjadřovat, neobejde se bez paměti.

2. Pokud předpokládáme, že myšlení parazituje na pojmech, tak pojmy najde uloženy v paměti.

3. Jakmile mají být pojmy objektivní, za předpokladu, že jsou obsaženy v transcendentním duchovnu nezávislém na jedinci, pak je toto duchovno společné jakémusi společenství.

 

Jakub Wolf

1. Dobrá paměť musí produkovat Bergsonovskou intuici, filosof musí mít podíl na nějaké paměti, která je v tomto smyslu dobrá.

2. V souvislosti s mojí první odpovědí, tak asi ne.

3. Na to se nedá odpovědět, protože to nikdo nemůže vědět, neboť společenství už vždy předcházelo filosofii. Historicky to tedy člověk nemůže vědět. Jsou zde dvě protiběžné věci, filosofické společenství se podobá společenství jen vnějšně, filosof prchá z autentického společenství do neautentického společenství filosofů, které je jen vnější podoba toho autentického společenství. Filosof potřebuje společenství, ze kterého prchá.

 

Petr Tříletý

1. Ano, protože když by si měl filosof jakýkoli poznatek odvozovat od začátku, tak by nikam nedošel.

2. Ne, protože by nemohl pořádat data v mysli a jen by zpracovával bezprostřední vjemy v mysli a z nich by nebyl žádný výstup, který obyčejně je díky tomu, že si to člověk uloží do paměti.

3. Když společenství pojmu obecně, pak by otázka znamenala, zda je filosof schopný filosofovat jako samotář, myslím si, že ano, protože mu v tom nic nebrání. Někdo by řekl, že nemůže kontrolovat své myšlenky, kvůli nemožnosti rozhovoru s někým, ale tato překážka ještě neznamená, že jeho pokus filosofovat ještě není filosofování.

 

Kateřina Krlínová

1. Ano a myslím, že nejen filosof, ale každý dobrý člověk by měl mít dobrou paměť, aby nezapomínal na věci, které jsou důležité.

2. Myslím, že může, ale nevím, co by to potom znamenalo.

3. K filosofii je určitě nutné společenství už jen proto, aby člověk nepřestal mít o filosofii zájem nebo aby neupadl do pasti rozumu. Ale otázka i je, o jaké společenství se jedná, protože není každé společenství vhodné pro filosofy.

 

Připravila Markéta Haiklová a Justina Trlifajová
Žádné komentáře