Nomádva

Bylo nebylo...

Klasická pohádka na způsob Benedikta Spinozy

Vznešenému a moudrému panu Henry Oldenburgovi
Váš dopis, který jsem včera obdržel, mě velmi potěšil a ujistil mě o vašem upřímném přátelství. Žádáte mě v něm o radu, jak postupovat při výchově vašeho nezdárného svěřence. Předně musím přiznat, že vůbec nevím, co si mám myslet o dětech, stejně jako o bláznech a sebevrazích. Přesto se pokusím aplikovat svůj systém odvozený geometrickou metodou i na tuto otázku. Pro jednoduchost použiji příklad pohádky o Smolíčkovi Pacholíčkovi, tolik oblíbené mezi našimi přáteli. Jak zajisté víte, i přes výslovný Jelenův zákaz v ní Smolíček vpouští Jezinky do své komůrky a ohrožuje tím zachování své vlastní existence. Uvážíme-li však, že Smolíček byl ještě dítětem, nebylo pro něj možné v této situaci jednat na základě afektu vyplývajícího z rozumu. Jeho tělo nutně podléhalo dvěma vzájemně si odporujícím afektům, totiž soucitu s Jezinkami a strachu z překročení Jelenova zákazu. Jak jsem ovšem dokázal ve svém spise, afekt vůči přítomné věci je svou přirozeností silnější než afekt vůči věci minulé či budoucí. Pokud se tedy Jelen pásl na vzdálených lukách, kdežto Jezinky stály přímo za dveřmi, je snadno nahlédnutelné, že Smolíček nemohl jednat jiným způsobem, než jakým jednal. Jelenovi pak v takovéto situaci nezbývá jiný výchovný prostředek, než modifikovat části, z nichž se skládá Smolíčkovo tělo, a uvést je do takového stavu, aby v budoucnu afekt strachu vždy převážil nad afektem soucitu. Zajisté již pro Vás nebude těžké odvodit, jakým způsobem je vhodné používat toto pravidlo ve všech ostatních případech. Váš oddaný Benedikt Spinoza.

Martin Vrabec
Poslední komentáře
15.01.2015 17:04:42: www.oricosmetics.cz Oriflame CZ www.ori-cosmetics.cz Oriflame CZ www.krasa365.cz Oriflame CZ www....