Nomádva

Diotimin koutek

Úvod k rubrice Diotimin koutek

Diogenes Laertský zmiňuje ve svých vzpomínkách ženy především jako okolnosti mužských příběhů. Ženy jsou v jeho díle zvěčněny, pokud se některému z význačných mužů staly příbuznou, milenkou, otrokyní nebo hetérou. V té době bylo asi nanejvýš výstřední, stala-li se žena natolik samostatnou, že začala rozvíjet filosofické úvahy.

To bylo možné pouze pokud byla kněžkou ve vytržení. Žena filosofka však nebyla příliš na místě od začátku. Pouze jediná zástupkyně si pro sebe u Diogena dokázala zabrat samostatnou kapitolu – Hipparchia (žila kolem r. 300). Nezískala však příliš velkou podporu svého okolí. Naopak, jak praví Diogenes, byla poslána Theodorem zpět na své místo ke tkacímu člunku.

Podrobnější zprávy o ženách u Diogena nenajdeme. Mnozí se však domnívají, že nedostatek jeho popisu žen ve filosofii úplně neodpovídá skutečnému stavu. Mezi ně patří také Dr. Cynthia Freeland, která za účelem obnovy zájmu o ženskou filosofii zřídila webové stránky na toto téma.

Na stránkách obrací schéma mužské filosofické nadvlády naruby. Vždyť kde jinde by muži čerpali inspiraci než od žen? Ženy se neproslavily, ale prokazatelně našeptávaly. Ve snaze podpořit rčení - „za vším hledej ženu“, je jich uvedeno hned několik, které inspirovaly velké filosofy ať už slovem nebo písmem. Sokrates tak prý notně čerpal od Diogeny. Periklova žena Aspasia zas poradila co a jak sofistům. Asklepigenia s Hypatiou učily novoplatoniky v Athénách a Alexandrii. Arété zas uměla hbitě zaskočit za svého zesnuvšího otce Aristippa v Kyréně. Pýthagorova manželka Theano zas údajně po manželově smrti pokračovala ve vedení společnosti a s pomocí svých dvou dcer se zasloužila o rozšíření Pythagorova učení do celého Řecka i Egypta. A tak by se dalo pokračovat.

Rozpor mezi dvěma uvedenými zdroji je patrný. Jak to vše bylo doopravdy se dá posoudit jenom pomocí zasvěcenějšího a systematičtějšího vhledu. Čím se ženy ve filosofii zabývaly, zda byly jejich příspěvky nějak přínosné a v čem byly specifické, se pomocí krátkých profilů budeme snažit objasnit v této rubrice. Začínáme dobou antiky v důvěře, že se potvrdí, že byl Orfeus, bájný zakladatel filosofie, spíše ženami podporován, než jimi rozsápán, jak se traduje.

Daniela Rosolová

 

Žádné komentáře