Nomádva

Diotimin koutek

fejeton
Žena, jak se píše v knize The Madwoman in the Attic, ztratila v literatuře své postavení půvabného anděla, když v podobě literárních postav spisovatelek 19. století vykročila na cestu ke své emancipaci.V knize esejí dále čteme, že literární postava ženy ještě v 18. století znamenala jen plátno k projekci vášní postav mužů –  především jejich touhy po kráse a vlastnictví něčeho bezmezně čistého.
Posledni komentare
16.02.2015 09:55:38: Jak budovat kariéru smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}
Prohlédl jsem si on-line slajdy týkající se “strukturalistické interpretace řeckých ritů“ (2005) a musím říct, že jsem se pobavil i poučil zároveň, což je vůbec snad ta nejlepší kombinace. Berte proto tento text jako opožděnou sympatizující reakci, jako pozitivní ohlas veřejnosti.

Diogenes Laertský zmiňuje ve svých vzpomínkách ženy především jako okolnosti mužských příběhů. Ženy jsou v jeho díle zvěčněny, pokud se některému z význačných mužů staly příbuznou, milenkou, otrokyní nebo hetérou. V té době bylo asi nanejvýš výstřední, stala-li se žena natolik samostatnou, že začala rozvíjet filosofické úvahy.

O tom, kdo se má stát prvním hostem našeho koutku, jsem ani chvíli nepochybovala - věděla jsem, že to musí být ona tajemná překladatelka Nietzscheho, Věra Koubová. Požádala jsem tedy jejího manžela o kontakt a napjatě čekala, zda se mi tento záměr podaří uskutečnit - Věra Koubová mě však odmítla. Odmítla mě ale neprozřetelně s tím, že k filosofii se vyjadřovat nemůže, protože to, co ji na filosofech zajímá, je pouze jejich básnické střevo. Ovšem to, co zajímalo mě na Věře Koubové nebyl Nietzsche, ale jeho dobrá česká přítelkyně. A tak vznikl tento rozhovor o básnících, překládání, fotografii a o dialogu mezi řečí a obrazem...       

Posledni komentare
12.06.2012 14:00:51: smiley${1}
27.02.2012 13:22:47: zajímavý rozhovor.. tahle paní mě přesvědčila, že překlad může být stejně kreativní jako psaní díla ...

Abélardovo učení o Trojici podle Theologia Summi boni

 

Své drahé přítelkyni,

Klotyldě

její vždy nápomocná,

Heloisa

1  
2