Nomádva

Ostatní

Filosofická křížovka

Filosofická křížovka

12.jpg

vodorovně
2. francouzský racionalista
6. abélardova láska
7. součást řečového aktu
8. jak bylo předvedeno (lat.)
9. slovo (řec.)
11. co dělá nic dle heideggera
13. žák platónův
16. chem. značka prvku používaného alchymisty
17. přídomek nejslavnějšího alchymisty (řec.)
21. anglický filosof a matematik
23. italský renesanční filosof
26. ústřední výrok hérakleitův (řec.)
27. láska (řec.)
28. čím je příroda dle hegela
29. kdo má dle aristotela více zubů než ženy
30. probuzený (sanskrt)
31. iniciály milla
32. německý spoluzakladatel moderní hermeneutiky
33. svět (řec.)
35. autor spisu 'how to do things with words'
37. čínský myslitel
42. předsókratovský řecký filosof
43. podržení minulého v přítomnosti
45. symbol moudrosti
47. antická ctnost
48. vynikající časopis zabývající se filosofií
50. moudrost (lat.)
53. označované (fr.)
54. hegelovo jméno
55. německý filosof
58. vzpomínka (řec.)
59. podsvětní řeka
60. autor spisu 'čas a svoboda'
61. zkratka oblíbeného ústavu
62. jednota heideggerých existenciálů
63. jaký je francouzský král dle analytické filosofie?

svisle
1. hegelův slavný spis
3. blaženost (řec.)
4. dokonalé prostorové těleso
5. analytický filosof z walesu
10. přirozený stav (angl.)
12. descartův první princip (lat.)
14. heideggerův spis (něm.)
15. aristotelův otec i syn
18. augustinova definice času
19. název komenského obrazové knihy (lat.)
20. co chválí erasmus rotterdamský
22. nápis na delfské věštírně (řec.)
24. doctor subtilis
25. zastavovatel jsoucna
34. věštkyně z dialogu symposion
36. bůh dle sv. tomáše (lat.)
38. skrze co se klade 'já' u fichteho (něm.)
39. had požírající svůj vlastní ocas (řec.)
40. voltairův optimista
41. řecký filosof
42. bájný kontinent
44. já (lat.)
46. arabský lékař a filosof

Připravil: Michal Stránecký