Nomádva

Studentské práce

Pojetí času u Augustina a Platóna: Eliška Luhanová

ČAS U AUGUSTINA A PLATÓNA.pdf, (83.88kB)

Cílem této práce je načrtnout některé souvislosti mezi Augustinovým pojetím času, jak ho představuje XI. Kniha Vyznání, a analýzou času provedenou Platónem v dialogu Parmenidés  (140e-141e a především 151e-155d).

Augustinovy úvahy o čase bývají v souvislosti s Platónem uváděny tradičně, především s pojetím času známým z dialogu Timaios. Zatímco Timaios se ptá po čase z hlediska celku jsoucna, z hlediska kosmického řádu, Parmenidés si klade otázku po čase, jenž specificky utváří jednu každou věc v tomto světě a je neustále přítomným působícím činitelem – a to také v řeči. Tím se dostáváme k Augustinově vlastní otázce mnohem blíže. Pro Augustina je místo času v řádu veškerenstva poměrně jasně vymezeno: čas vzniká se stvořením, je odvozen od věčnosti, k níž si zachovává určitý vztah, ale od níž se zásadně odlišuje. Povaha této odlišnosti je však záhadná a teprve na ní se ukazují obtíže, které s uchopením času máme