Nomádva

Tématické příspěvky

několik nahodilých poznámek ke třísetletému výročí narození abbého de l’Epée
Od rozumění světu k rozumění jazyku
Benjaminova interpretace Genesis 1-3
Laurent Chalard se narodil 8.6. 1973 nedaleko Paříže. V 90. letech vystudoval filosofii a matematickou logiku na Sorbonně. Dále studoval dějiny umění a dva roky strávil na stáži v Ženevě na Institutu historie medicíny a zdraví. Zabývá se především filosofií vědy, historií medicíny, ale také divadlem (Národní divadlo v Nice) a fotografií. Jako učitel se věnuje především filosofii pro nefilosofy, ale přednášel i na Université de Nice o Descartovi, Berkeleyem a La Mettriem. Povídali jsme si s ním o filosofii ve vězení a svébytnosti francouzské filosofie.
1  
2  
3  
4