Nomádva

Tématické příspěvky

Příchod Nomády na svět mohu datovat i lokalizovat poměrně přesně: došlo k němu po fotbalovém utkání mezi vyučujícími a studenty filosofie, které se hrálo 13. května 1998 v oboře Hvězda. Nápad založit časopis studentů Úfaru se zrodil v Libocké Studni, což je asi jediná hospoda, která má uprostřed sálu nefalšovanou studnu. Nevím, jestli tím rozhodujícím impulsem byl pohled upřený do 32 metrů hloubky, frustrace z prohry (studenti to tehdy projeli 3:7) nebo motivy ryze filosofické. V každém případě na pokraji té hlubiny několik jedinců slíbilo, že napíšou či jinak opatří originální článek, zapojí se do práce redakce, seženou sazeče, grafika, nebo aspoň peníze. Nejmenovaný jedinec, který tehdy už potřetí organizoval fotbalové utkání, si asi potají sliboval, proč to nepřiznat, že sláva těchto střetů bude zachycena na papíře. (Jinak obstojná Placákova intektuální revue Babylon o fotbal nestojí, a to ani tehdy, když jim člověk nabídne skvělé fotografie M. Petříčka v akci).

Společenské uplatnění duševně nestandardních

Mnohem širší okruh společenského uplatnění, nežli jedinci tělesně odchylní mají jedinci nestandardní duševně – dalo by se dokonce říci, že se jedná o jakousí sázku, při níž lze mnoho získat i mnoho ztratit, víc, nežli při „standardních“ osudech – téma vztahu geniality a šílenství je ostatně staré. Řecké slovo mania znamená nejen šílenství, ale i svaté či věštěbené třeštění. V antice byla např. Epilepsie nazývána morbus sacer, svatá nemoc, a takto na ni bylo i nahlíženo...

1  
2  
3  
4