Nomádva

Tváře UFaRu

1963 – narozen v Kyjově
1996 – absolvoval FF UK, obor filosofie
1994-1997 – studium na Georg-August Universität, Göttingen, SRN
1998 – obhajoba doktorské práce „Denken und Erkennen in der Kritik der reinen Vernunft“
2003-2006 – asistent prof. Stolzenberga na Martin Luther Universität Halle/Wittenberg
 - v současnosti odborný asistent Ústavu pro filosofii a religionistiku FF UK pro německou klasickou filosofii
1  
2