Nomádva

Umění

cover-verze Oldřicha Janoty

Zdeněk Košek (nar. 1949 v Duchcově) je jedním z nejvýznamnějších představitelů českého art-brut. Tento autor je neodmyslitelně spjat se severočeským městem Ústí nad Labem, kde téměř po celý život hledal inspiraci pro svou tvorbu. Pod vedením akad. malíře Matase se na počátku 60. let vyučil na typografické škole v podniku Severografia, kde poté 15 let pracoval jako sazeč. Výtvarné znalosti získal v Klubu výtvarníků při Okresním kulturním středisku u akad. malíře D. Richtera, profesora Brožka, akad. malíře L. Lapáčka a sochaře R. Wolfella.

Motto: „ Na stopu nás může přivést nejspíše nenápadná zmínka v Lebelově monografii, podle které  Duchamp pokládal erotický akt za čtyřdimenzionální situaci povýtce.“
(Chalupecký J.: Úděl umělce – Duchampovské meditace)
„…není nic krásnějšího, než když ten, kdo není blázen,
jde do neznáma veden bláznivým hlasem
!“

(Kundera, Milan)