Nomádva

Novinky

Filosofie v podzemí, Filosofie v zázemí

Občanské sdružení Nomáda ve spolupráci s ÚFaRem pořádá na podzim tohoto roku dva diskusní večery pod názvem

Filosofie v podzemí, Filosofie v zázemí

věnované českému filosofickému myšlení před listopadem 1989 a po něm. První z nich se uskuteční 21. října 2010 a bude zaměřen na období totality. Druhý večer, který se uskuteční 25. listopadu, se bude týkat rozvoje filosofie v devadesátých letech, zejména na FF UK. Obě setkání proběhnou od 19 hodin v kině Perštýn.

Tématem prvního večera bude nejen zmapování aktivit věnovaných rozvoji filosofie navzdory totalitní moci, ale především celková reflexe nad tím, zda je v takové situaci možno svobodně myslet, jaký charakter toto myšlení má a nepřinášejí-li podzemní podmínky filosofii také cosi velmi cenného.

           Listopadové pokračování bude zaměřeno na možnosti a úskalí pěstování filosofie na akdemické půdě. Věnovat se budeme etablování filosofie v univerzitním prostředí a různým podobám výuky filosofie, které se postupně v univerzitním prostředí prosadily. Vyjdeme přitom z vývoje filosofie na FF UK v 90. letech.

Hosty večerů budou významní představitelé neoficiální filosofie z období totality a vyučující na Katedře filosofie v 90.letech.

                               Všechny srdečně zveme!

Žádné komentáře