Nomádva

Výroční zprávy

Obsah:

1) Hlavní činnost sdružení
2) Vedlejší činnost sdružení
3) Finanční hospodaření
4) Personální složení Nomády, o. s. v roce 2010
Obsah:

1) Hlavní a vedlejší činnost sdružení
2) Finanční hospodaření
3) Personální složení Nomády, o. s. v roce 2009