Nomádva

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2009

Obsah:

1) Hlavní a vedlejší činnost sdružení
2) Finanční hospodaření
3) Personální složení Nomády, o. s. v roce 2009

1) Hlavní a vedlejší činnost sdružení

 

Hlavní činností Nomáda o.s. je vydávání humanitně zaměřeného časopisu Nomádva. Sdružení vydává časopis jednou za semestr, tj. dvakrát ročně. Časopis je registrován v Českém národním středisku ISSN a bylo mu přiděleno registrační číslo a číslo ISSN.

V roce 2009 sdružení vydalo 2 čísla časopisu. V lednu 2009 vyšla Nomádva č. 6 s tématickým zaměřením filosofické začátky a v květnu 2009 Nomádva č.7 s tématem příroda a přirozenost. Časopis vychází v nákladu 150 ks a je nabízen k prodeji v knihovně Ústavu filosofie a religionistiky FF UK. Cena časopisu je 20 Kč,-. O výběru článků, rubrik a celkové podobě periodika rozhoduje redakční rada na redakčních radách. Šéfredaktorkou časopisu je od roku 2009 Markéta Haiklová.        

Nomáda o.s. se věnuje i vedlejší činnosti, tj. pořádání večírků a jiných společenských akcí. V roce 2009 se uskutečnilo několik akcí s kulturním programem (vystoupení hudebních a divadelních souborů). Konkrétně šlo o Filosofické večírky dne 25. 2. 2009, 10. 6. 2009 a 9. 10. 2009. Těchto akcí se pravidelně účastní cca 50 studentů, pedagogů, přátel filosofie a filosofů.

 

2) Finanční hospodaření

 

Nomáda o.s. je registrována na Finančním úřadě v Litvínově. Jednou ročně předkládá daňové přiznání. Za hospodaření sdružení zodpovídá sdružením jmenovaný pokladník, který vede záznamy o finančním hospodaření a připravuje podklady pro daňové přiznání. Od roku 2009 je jím Daniela Rosolová.

Peníze na tvorbu časopisu získává sdružení díky grantům, sponzorským darům a příjmům z inzerce. Časopis Nomádva získal v roce 2009 grant od Studentské rady UK ve výši 6000,-. Peníze byly použity na realizaci hlavních a vedlejších činností sdružení.

Nomáda o.s. má od září 2009 běžný bankovní účet vedený u družstevní záložny Fio. Vedení účtu je zdarma. Číslo účtu: 2500052447/2010. Fio umožňuje i internetové bankovnictví. Autorizační sms jsou zasílány předsedovy sdružení. Platební kartu má k dispozici pokladník.  

                

3) Personální složení Nomády, o.s. v roce 2009

 

Řebíková Barbora – předseda

Haiklová Markéta – místopředseda

Rosolová Daniela – pokladník

Kormoutová Adéla – řádný člen

Schmoranz Michal – řádný člen

 

V dubnu 2009 na základě písemné žádosti odešel z Nomády o.s. Vojtěch Kocman.
Žádné komentáře