Nomádva

č.1 Dialog

1.č. LS/06

O tom, kdo se má stát prvním hostem našeho koutku, jsem ani chvíli nepochybovala - věděla jsem, že to musí být ona tajemná překladatelka Nietzscheho, Věra Koubová. Požádala jsem tedy jejího manžela o kontakt a napjatě čekala, zda se mi tento záměr podaří uskutečnit - Věra Koubová mě však odmítla. Odmítla mě ale neprozřetelně s tím, že k filosofii se vyjadřovat nemůže, protože to, co ji na filosofech zajímá, je pouze jejich básnické střevo. Ovšem to, co zajímalo mě na Věře Koubové nebyl Nietzsche, ale jeho dobrá česká přítelkyně. A tak vznikl tento rozhovor o básnících, překládání, fotografii a o dialogu mezi řečí a obrazem...       

Posledni komentare
12.06.2012 14:00:51: smiley${1}
27.02.2012 13:22:47: zajímavý rozhovor.. tahle paní mě přesvědčila, že překlad může být stejně kreativní jako psaní díla ...

Jiří Holba se vlamuje do otevřených dveří, pokud nás chce přesvědčovat, že „existuje indická filosofie“. Takto formulováno to nenajde snad ani jediného (rozumného) odpůrce, zejména pokud by to mělo mířit skutečně pouze na někoho, kdo trvá na absurdním tvrzení, že „v celé Asii nikdy žádná filosofie neexistovala“. Na řadě indických univerzit (i jinde v Asii, atd.) se přece filosofie (ovšemže i evropská) přednáší na příslušných univerzitních katedrách. Bylo by absurdní to chtít popírat.