Nomádva

č. 11 Krajnost a střed

Laurent Chalard se narodil 8.6. 1973 nedaleko Paříže. V 90. letech vystudoval filosofii a matematickou logiku na Sorbonně. Dále studoval dějiny umění a dva roky strávil na stáži v Ženevě na Institutu historie medicíny a zdraví. Zabývá se především filosofií vědy, historií medicíny, ale také divadlem (Národní divadlo v Nice) a fotografií. Jako učitel se věnuje především filosofii pro nefilosofy, ale přednášel i na Université de Nice o Descartovi, Berkeleyem a La Mettriem. Povídali jsme si s ním o filosofii ve vězení a svébytnosti francouzské filosofie.
„...v každé změně, která se děje z krajnosti do krajnosti, musí existovat střední subjekt odlišný od obou...“
Věnováno R.R. za pozvání do hlubin podzemního nitra současného západu.
Text je autorem zkrácená a upravená verze kapitoly „Polarita liské percepce světa“ z knihy „Příroda a kultura: svět jevů a svět interpretací“. (S. Komárek, Praha: Academia 2008).
O perníkové chaloupce (autentická verze)
1  
2