Nomádva

č. 12 Slovo

Co se děje v senátu? (Nomádva č. 12 - ZS 2012)

Začněme od nejkonkrétnějšího. Vedení Katedry teorie kultury (Kulturologie, též KTK) bylo, jak už jsem psal, po senátní kritice a odmítnutí akreditace navazujícího magisterského studia vyměněno.  Nový ředitel, dr. Václav Soukup, byl pověřen reformou jak ústavu, tak oboru. V říjnu tedy, po několika jednáních s vedením fakulty i senátu, předložil novou koncepci oboru i personálního vývoje ústavu. Senát byl z toho poněkud rozpačitý, jednak proto, že v tu chvíli souběžně probíhala na KTK „evaluace diplomek“ a výsledky nebyly známy, jednak proto, že načrtnutý personální vývoj nebyl příliš přesvědčivý (spíše bobtnání, než obměna, docentury v Nitře, příliš mnoho externistů). Ačkoli jsme se nakonec rozhodli, s vymíněním pečlivého sledování personálních změn, akreditaci postoupit dále, nakonec ji zastavil sám děkan – to když přišly výsledky oné „evaluace“. Kulturologie tedy příští rok nepřijme žádné studenty. Co bude dál, se uvidí.

Také jsme projednávali návrh Disciplinárního řádu pro studenty, tedy řádu, který se vypořádává s neřády. Po bouřlivém projednávání děkan nakonec návrh stáhl a ustavil komisi, která jej dopracuje – v předloženém znění by nejspíše nebyl schválen ani senátem naším, ani pak univerzitním (neboť každý náš předpis je nutné schválit oběma těmito senáty). V čem byl problém? Části senátorů (což zahrnuje i mou osobu) se zdálo, že předpis nepřípustným způsobem definuje přestupky studentů, jak po formální, tak po věcné stránce (přestupek „dehonestace v elektronických médiích“ apod.). Uvidíme, jak bude návrh dopracován a co pak na něj řekne velký senát – děkan si od svého návrhu minimálně slibuje rozvíření celouniverzitní diskuse.

Postoupíme-li k celouniverzitní úrovni, náplní našich jednání byl i tzv. PRVOUK, tedy rozdělování peněz na vědu (na celé UK asi 1.5 mld. korun) pomocí Programů rozvoje vědních oblastí na UK. Jeho magnificence pan rektor si od takového systému slibuje zkvalitnění vědy na UK, FF s ním nesouhlasila.  Problém je složitější, nicméně základ nesouhlasu je v tom, že napasovat PRVOUK (který vznikl transformací ideje ministerských Výzkumných záměrů) na tak rozmanitou fakultu, jakou je FF, je téměř nemožné a povede to ke stejnému byrokratickému obcházení, jak tomu bylo u zmíněných Výzkumných záměrů. Náš senát se tedy proti PRVOUKu ohradil, rektor, který PRVOUK zaníceně hájí, si vedení senátu a fakulty pozval „na kobereček“, výsledkem je trvání nesouhlasu.  O PRVOUK se hlasovalo 1. 12., výsledek byl takový, že dvěma třetinami přítomných senátorů byl schválen. Výsledek nikoli špatný, ani pro nás, ani pro vedení Univerzity. Nyní  bude tedy třeba postarat se o to, aby se nenaplnily naše obavy.

A nakonec úroveň celospolečenská. Stále žijeme pod hrozbou reformy vysokých škol. Nyní se blíží chvíle, kdy půjdou věcné záměry obou reformních zákonů (zákonu o vysokých školách, který definuje, co to vysoká škola je, jak je řízena a jak se měří její kvalita, a zákonu o finanční pomoci studentům, který definuje, jak budou studenti platit školné) do vlády, a pokud je vláda schválí, začne se pracovat na paragrafovaném znění. Bohužel, jak se dalo ale očekávat, návrhy jsou čím dál tím nepřijatelnější. Věcný záměr zákona o vysokých školách byl poměrně prodiskutován s reprezentacemi VŠ, nicméně poslanci jej změnili. Věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům (tj. zákona, který reálně zavádí školné, člověk by se neměl nechat zmást názvem) nikdy diskutován nebyl, a podle toho vypadá –nejen že je věcně nepřijatelný, ale i formálně vypadá hůře, než ony posuzované diplomky kulturologů (viděl jsem obé). Bohužel, nejlepší ministr školství od revoluce oba návrhy nejspíš „protlačí“.

Budete ochotni si udělat čas a přijít protestovat, až na to dojde?

Samuel Zajíček
Žádné komentáře