Nomádva

č. 12 Slovo

Benjaminova interpretace Genesis 1-3
Otázky: 1. Může být myšlení bez jazyka?
2. Souhlasíte s tvrzením, že co nemůžete označit, o tom nemůžete ani myslet?
3. Myslíte si, že řeč odráží řád světa?
1  
2