Nomádva

č. 13 Mýtus dnes

Akademický senát FF UK je nejvyšší samosprávný orgán naší fakulty. Jako takový rozhoduje o změnách vnitřních předpisů, vyjadřuje se k akreditacím studijních oborů, které mají být na fakultě realizovány, a pochopitelně také vystupuje navenek a vyjadřuje se k celospolečenským tématům, která mu přijdou relevantní. Prochází obměnou ve volbách a sám naopak volí kandidáta na děkana fakulty (kterého rektor obvykle jmenuje).
Dne 15. 2. 2012 pro Vás Nomádva uspořádala Filosofický večírek v Krásných ztrátách. K poslechu i k tanci Vám zahrály kapely O.G. and the Odd Gifts a Unitra Diora.
Výběr z akvizic knihovny ÚFaRu za rok 2011/2012 obsahuje jen jejich nepatrný zlomek. Za cíl si klade pouze upozornit na některé tituly, které by i přes svojí nespornou kvalitu zůstaly pravděpodobně bez povšimnutí. Tomuto kriteriu byl podřízen i jinak jistě subjektivní zájem přispěvatelů. Rubrika je do budoucna otevřena všem ochotným, kteří mají chuť upozornit na obzvláště vydařené „pecky“ z nových přírůstků.
Jiří Soukup: Antikrist jako klíč k porozumění Nietzschově dílu

Otázky:

1. Myslíte si, že je dnešní doba spojena s nějakým mýtem?

2. Myslíte si, že je mýtus racionálně interpretovatelný?

3. Jaký je Váš nejoblíbenější filosofický mýtus?

První zmínku o živočichu, jehož řecko-latinská druhová jména (periophthalmus barbarus, periophthmalus modestus ad.) prozrazují mnohé o jeho charakteru, nalézáme již v aristotelských Problématech: lezec, zdánlivě ze své vlastní vůle, doprovází myslitele na tichých procházkách podél řeky Ilisos.
Rozhovor s Martinou Trávníčkovou
M. Dražan: Pivo, Husserl a déšť ve Vlámském Brabantu
M. Vraný: Romantická zkoumání
Walter Benjamin, papírové lodičky a Franz Kafka
1  
2