Nomádva

č. 13 Mýtus dnes

S. Zajíček: Co se děje v senátu

Akademický senát FF UK je nejvyšší samosprávný orgán naší fakulty. Jako takový rozhoduje o změnách vnitřních předpisů, vyjadřuje se k akreditacím studijních oborů, které mají být na fakultě realizovány, a pochopitelně také vystupuje navenek a vyjadřuje se k celospolečenským tématům, která mu přijdou relevantní. Prochází obměnou ve volbách a sám naopak volí kandidáta na děkana fakulty (kterého rektor obvykle jmenuje).

V posledním období se podařilo naplnit pojem senátu až po okraj. Probírali jsme návrh nového Disciplinárního řádu Filozofické fakulty (který nám univerzitní Akademický senát vrátil k přepracování, takže další kolo se očekává v létě) a návrh nového Stipendijního řádu (který byl ale děkanem stažen, jelikož nebyla šance, že by s konkrétním navrženým zněním senát souhlasil, takže další kolo nás čeká v květnu). Dlouze se též diskutovalo o akreditaci andragogiky - „audit" závěrečných prací, který pro podezření z toho, že obor nestojí za mnoho, provedlo vedení fakulty, dopadl dosti strašně, nicméně na katedře došlo ke změně vedení a byla nastartována práce na nové vizi katedry i oboru. Takže otázka zněla: budeme věřit novému vedení, že se mu změna povede? Nebo se přikloníme k názoru, že špatný audit obor už navždy diskvalifikuje? Senát se nakonec přiklonil k názoru, dát novému vedení šanci. Ovšem s podmínkou, že pokud se obor nezlepší, nepovolíme (neboť to je v moci senátu) na něj přijímat nové studenty.

Navenek jsme se v poslední době projevili hned dvakrát. Jednou v tzv. týdnu neklidu, kdy senát přímo zorganizoval, dle mého, pravda, poněkud zaujatého názoru, celkem povedenou debatu o reformě vysokých škol (přičemž jednotliví senátoři se pak aktivně podíleli i na organizaci celého týdne), podruhé nedávno v souvislosti s kauzou akreditace studijního programu Právo a právní věda v Plzni. Na mimořádném zasedání jsme přijali dvě usnesení, z nichž druhé, namířené proti celkem nešťastné roli náměstka prof. Wilhelma v celé kauze, celkem ochotně přebrala i celostátní média.

A nakonec proběhly i volby, tentokrát důležitější než obvykle, protože nový senát bude volit děkana a děkanem už nemůže být Michal Stehlík. Z lidí spojených s ÚFaRem kandidovali tři pedagogové a šest studentů. Volby, kterých se tentokrát zúčastnilo extrémně velké množství voličů (v pedagogické kurii 54 %, mezi studenty 15 %, což je v obou případech nejvíce z posledních pěti voleb, u studentů dokonce skoro dvakrát více), dopadly pro ÚFaR velmi dobře - členy senátu se stali Mgr. Jirsa, Ph.D. a Ing. Mgr. Ondračka, ze studentů kolegové Janota, Pavlorek, Vlček a já.

Pokud mohu mluvit i za ostatní kolegy, pokud jste se voleb zúčastnili, díky za projev své přináležitosti k akademické obci. Pokud jste dokonce volili i někoho z nás, díky za důvěru, pokusíme se ji nezklamat.

Například určitě můžete počítat s rubrikou „Co se děje v senátu?" i na další dva roky. :-)

Samuel Zajíček

Žádné komentáře