Nomádva

č. 13 Mýtus dnes

A. Šolarová: Knowledge and Autonomy. “Please, don’t tell me!” by Herring & Foster.
Následujících několik črt nemám ze své hlavy. Většinu toho, o čem tu píši, najdete v knize Stefana Colliniho What Are Universities For? (Penguin 2012), kterou pro Přítomnost (www.pritomnost.cz) recenzovala Tereza Matějčková. Další z inspirací je pak debata „Valuing the Humanities“, kterou uspořádala British Philosophical Association a Forum for European Philosophy 17. prosince 2010 na London School of Economics.
Dle Lévi-Strausse lze za vznik etnologie ze dvou důvodů považovat vydání Rousseauovy Rozpravy o původu nerovnosti. Zaprvé učinil Rousseau předmětem svého tázání vznik kultury, čímž si položil otázku po vzájemném vztahu kultury a přírody. Zadruhé si Rousseau položil (alespoň v interpretaci Lévi-Strausse) i otázku bezprostředně navazující, tedy otázku po možnosti překročení jednou ustaveného rozlišení na kulturu a přírodu. Jinými slovy se ptal po tom, jak člověk může najít blízkost s mimolidským světem i poté, co se z něho vydělil. Základním nástrojem pro překonání jednou ustaveného rozlišení byla pro Rousseaua jakási spontánní dobrosrdečnost člověka, díky které nevnímal vnější svět jako jemu cizí a naopak se chápal být – navzdory učiněnému rozlišení – součástí jediné skutečnosti.
Habilitační přednáška přednesená před vědeckou radou FF UK v lednu 2010
1  
2