Nomádva

č.3 Šílenství

 

“Mother wanted to stop and save her jewel-case, but father said I refuse to let myself and my two children be burnt for the sake of your jewel-case.”

 For Jacques Lacan, a famous post-Freudian psychoanalyst, all speech is demand and every demand is a quest for love. If this is so, the question of a proper analysis or proper interpretation would be a question of our capability to love, i.e. a capability not to reduce the other to an object which is here only to conform to our theories about texts/life. However, paradoxically enough, this reduction seems to be very much indicative exactly of psychoanalysis, at least psychoanalysis as performed by Freud. To justify this opinion, let us “commemorate” here one of the most horrifying texts of the turn of the 20th century science:

Dílo paní Gabriele jsem objevila díky shodě šťastných okolností na internetových stránkách The Saatchi Gallery při vyhledávání odkazů k heslu “The Danger of Words“, což je především název pozoruhodné knihy z pera psychiatra a mimo jiné také Wittgensteinova žáka a blízkého přítele, Maurice Druryho. Proč se Gabreile Pütz tento titul rozhodla použít pro pojmenování své zatím poslední výstavy Die Gefahr der Worte (Bonn a Bad Honnef, 2006) sestavené převážně z objektů vtipně interpretujících různé slavné filosofické koncepty a události (od zkorodované Occamovy břitvy přes Spinozovy keramické čočky až po Wittgensteinovu grafickou pozůstalost na pivních táccích), to se dozvíte v následujícím rozhovoru, který paní Gabriele poskytla exkluzivně pro Diotimin koutek, za což jí patří náš velký dík. (Germanofilním čtenářům se předem omlouvám za svou poněkud kostrbatou němčinu

Společenské uplatnění duševně nestandardních

Mnohem širší okruh společenského uplatnění, nežli jedinci tělesně odchylní mají jedinci nestandardní duševně – dalo by se dokonce říci, že se jedná o jakousí sázku, při níž lze mnoho získat i mnoho ztratit, víc, nežli při „standardních“ osudech – téma vztahu geniality a šílenství je ostatně staré. Řecké slovo mania znamená nejen šílenství, ale i svaté či věštěbené třeštění. V antice byla např. Epilepsie nazývána morbus sacer, svatá nemoc, a takto na ni bylo i nahlíženo...

fejeton
Žena, jak se píše v knize The Madwoman in the Attic, ztratila v literatuře své postavení půvabného anděla, když v podobě literárních postav spisovatelek 19. století vykročila na cestu ke své emancipaci.V knize esejí dále čteme, že literární postava ženy ještě v 18. století znamenala jen plátno k projekci vášní postav mužů –  především jejich touhy po kráse a vlastnictví něčeho bezmezně čistého.
Posledni komentare
16.02.2015 09:55:38: Jak budovat kariéru smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}
1  
2