Nomádva

č.4 Česká filozofie

(4.č.ZS/08)

Otázky:
1. Jaké jméno vás napadne, když se řekne česká filosofie vyjma Jana Patočky?
2. Na jaký filosofický směr podle vás česká filosofie navazuje nejvíce?
3. Je pro vás Jan Patočka vzor?
1985 – MUDr., Fakulta všeobecného lékařství UK
1992-1996 - studium teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě University Palackého v
Olomouci
1997 – současnost - odborný asistent na Ústavu pro filosofii a religionistiku FF UK
1998 - obhájení disertační práce na téma „Dialog a analogie. Platónova dialektika v interpretaci
Hanse-Georga Gadamera a Julia Stenzela na FF UK, titul Dr.
– člen Centra pro fenomenologická bádání