Nomádva

č.7 Příroda a přirozenost

Anketa k Přírodě a přirozenosti na FF UK

Otázky:

1. Chovají se filosofové přirozeně?

2. Návrat k přirozenosti je oxymorón, souhlasíte?

3. Necháváte se ve Vašem životě vést vášněmi nebo rozumem?

Matěj Vostárek

1. Nechovají se podle přirozenosti, jak je chápána běžnými lidmi. Ale jestli běžní lidé chápou přirozenost správně, to je otázka. Filosofové ji mohou chápat jinak.

2. To si nemyslím, lidé se od ní tolik odpoutali, že návrat k přirozenosti je možná věc.

3. Určitě se nenechávám vést čistě racionálně, částečně se nechávám vést oběma složkami.

 

Ondřej Pěkný

1. Myslím si, že většina celkem ano.

2. K tomu ještě nemám zaujaté filosofické stanovisko. Kloním se k tomu, že spíše ne.

3. Dost vášněmi a občas je usměrním rozumem.

 

Kristýna Chvojková

1. Jak kteří, ale myslím si, že ano.

2. Nemusí být.

3. Tak na půl.

 

Hana Kalivodová

1. Myslím si, že ano, protože jim záleží na tom, co skutečně jsou, a nemusí nic předstírat.

2. V rámci možností by s tím šlo souhlasit. Raději bych to moc nerozebírala.

3. To je jasné, že rozumem.

 

Jan Tomášek

1. Ano.

2. Ne, protože když je něco přirozené, nemůže to být oxymóron.

3. Rozumem.

 

Připravila Markéta Haiklová a Justina Trlifajová

Žádné komentáře