Nomádva

č.7 Příroda a přirozenost

Co se děje v senátu? (Nomádva č.7 - LS 2009)

Již nějakou dobu bylo jasné, že jakmile se ministru Liškovi dá vhodná příležitost k důstojnému vycouvání z práce na reformě terciárního vzdělávání, využije ji.  Akademická veřejnost se totiž – což pana ministra zřejmě poněkud překvapilo[1] – proti plánům MŠMT nezvykle ostře a jednotně postavila. Dlužno říct, že na tom má nemalou zásluhu právě Filozofická fakulta a její představitelé. Nelze se tedy divit, že první věcí, kterou ministr Liška udělal po pádu vlády, bylo pozastavení prací na reformě minimálně do doby po předčasných volbách.[1]              Popravdě, ono to překvapilo i samu akademickou veřejnost. Ukázalo se, že nejednota a řevnivost jednotlivých vysokých škol není až taková, jak se obecně předpokládalo. Za daných podmínek sice mezi sebou soutěží, ale v otázce, jak by se vysokoškolské prostředí mělo změnit, se až na výjimky shodnou.

Máme se radovat? Snad ano, v tom smyslu, že akutní nebezpečí bylo zažehnáno, z univerzit se továrny stále ještě nestanou. Ale nelze se radovat příliš a je třeba být ostražitý: neoliberální názorový proud, který stojí za ministerským návrhem reformy, je velmi silný. Jeho zástupci mají velmi silnou pozici jak v Radě pro vědu a výzkum, tak v GAČR a na vysokých ministerských pozicích, které pád vlády pravděpodobně vůbec nepocítí. Navíc existuje evropský grant na vytvoření a prosazení reformy, grant vypsaný na 91 milionů korun a obsahující prostředky i na aktivity typu „překonávání odporu vůči reformě“. Těžko si lze představit, že by kdokoli chtěl tyto peníze vracet...

Je dobré zmínit se o jednom pro nás důležitém vedlejším důsledku semknutí se proti MŠMT na univerzitní úrovni. Tím je změna způsobu, jakým se rozdělují peníze přišlé na univerzitu mezi jednotlivé fakulty. Univerzita posílila princip solidarity, takže fakultám, které mají vysoký koeficient finanční náročnosti studia[1], peněz ubrala, zatímco humanitním fakultám přidala. Fakulta tak oproti minulému roku získala navíc 13 milionů korun, což by mělo stačit k vyrovnanému financování v tomto roce.

 

Samuel Zajíček[1]              Univerzita dostává, zhruba řečeno, za každého studenta tzv. normativ, vynásobený zmíněným koeficientem. Humanitní obory mají obecně koeficient 1,0 nebo 1,2, matematika např. 2,25, biochemie 2,8

Žádné komentáře