Nomádva

č.7 Příroda a přirozenost

Již nějakou dobu bylo jasné, že jakmile se ministru Liškovi dá vhodná příležitost k důstojnému vycouvání z práce na reformě terciárního vzdělávání, využije ji.  Akademická veřejnost se totiž – což pana ministra zřejmě poněkud překvapilo[1] – proti plánům MŠMT nezvykle ostře a jednotně postavila. Dlužno říct, že na tom má nemalou zásluhu právě Filozofická fakulta a její představitelé. Nelze se tedy divit, že první věcí, kterou ministr Liška udělal po pádu vlády, bylo pozastavení prací na reformě minimálně do doby po předčasných volbách.[1]              Popravdě, ono to překvapilo i samu akademickou veřejnost. Ukázalo se, že nejednota a řevnivost jednotlivých vysokých škol není až taková, jak se obecně předpokládalo. Za daných podmínek sice mezi sebou soutěží, ale v otázce, jak by se vysokoškolské prostředí mělo změnit, se až na výjimky shodnou.

Otázky:

1. Chovají se filosofové přirozeně?

2. Návrat k přirozenosti je oxymorón, souhlasíte?

3. Necháváte se ve Vašem životě vést vášněmi nebo rozumem?

Abélardovo učení o Trojici podle Theologia Summi boni

 

Své drahé přítelkyni,

Klotyldě

její vždy nápomocná,

Heloisa

-         1963 – narozen v Praze

-         1991 – absolvoval FF UK, obor klasická filologie

-         1996 – obhajoba doktorské práce na UK

-         2002-2006 - ředitel Ústavu filosofie a religionistiky FF UK

-         2004 – docent filosofie

-         v současnosti ředitel Ústavu řeckých a latinských studií

1  
2