Nomádva

č. 8 Múzy a vyprahlost

Co se děje v senátu? (Nomádva č. 8 - ZS 2010)

Byl celkem rušný podzim. Krom neustávajícího, a tedy poněkud unavujícího boje proti devalvaci vědy, studia a politické kolonizaci vysokých škol, který s odkladem parlamentních voleb opět nabral na síle – paní ministryně Kopicová dokonce prohlásila, že příprava reformy je jednou z priorit této vlády a že by vysokoškolský zákon ráda předložila ještě jednou na jaře do parlamentu -, ale stojí za zmínku hlavně fakt, že jsme zvolili Michala Stehlíka děkanem[1] i na další funkční období.

 

Před čtyřmi lety byli na funkci děkana dva kandidáti, doc. Kovář a dr. Stehlík. Naprostá většina kateder a ústavů nominovala[2] doc. Kováře s jeho konzervativním programem. Pouze Ústav Filosofie a Religionistiky nominoval dr. Stehlíka i přesto, že byl mladý, neznámý a přicházel s programem slibujícím nejistotu změn. Silou studentů a dr. Milana Lyčky[3] byl pak tento, k překvapení mnohých, nejnižším možným počtem hlasů zvolen.

 

Současná volba děkana ukázala, že ÚfaR tehdy dostál nároku, který na něj klade jeho jméno, když se vzepřel většině a zvolil cestu změny a modernizace proti konzervaci poměrů. Michal Stehlík v současné volbě neměl protikandidáta. Nominovala jej naprostá většina ústavů. Při volbě se pro něj vyslovilo 24 z 27 přítomných senátorů, tři senátoři se zdrželi hlasování. Nikdo nebyl proti. Fakulta tak po čtyřech letech sama ráda musela uznat to, co ÚfaR viděl už při první volbě – fakulta změnu potřebovala a stále potřebuje.

 

Samuel Zajíček[1]   Přesněji: kandidátem na děkana. Děkana na návrh fakultního senátu jmenuje rektor – je ovšem dobrým zvykem, že rektor se vůli fakulty neprotiví a jde pouze o formalitu.

[2]   Nominace má formálně možnost podávat každý člen akademické obce, tedy i studenti, je ale zvykem, že nominace podávají po interním hlasování vedoucí kateder jménem svým i katedry.

[3]   Volba děkana je ovšem tajná, tedy jde pouze o odhad vyplývající z volební matematiky a znalosti tehdejší situace. Můžete se zeptat sami.

Žádné komentáře