Nomádva

č. 9 Hra

Anketa "HRA" na ÚFaRu

Otázky:

1. Který filosof/religionista či filosofický/religionistický směr je pro Vás nejvíce hravý? A proč?

2. Vymyslete název nového filosofického/religionistického směru, který bude sestávat ze tří slov, kdy iniciály těchto slov vytvoří slovo HRA.

3. Jaká jsou pravidla hry filosofické/religionistické diskuse?

Daniela Foltýnová (filosofie)

1. Jako první mě napadli analytici, protože se nebojí udělat si z určitého problému srandu. I když to bude spíš tak, že to vnímám jako hru já, ale oni to berou vážně. A pak určitě Thomas Bernhard, ten je pro mě nejhravější.

2. Hromada Rozumem Analyzovatelná

3. Zásadním prvkem diskuse je položit jakoukoli otázku, i když se bojíte, že bude hloupá. Ale zase v rámci seminářů je těžké takto vystoupit, neboť na nich se tento způsob hravosti ubíjí.

 

Kamila Pacovská (filosofie)

1. Když já už pět let nedělám nic jiného než etiku. Zkusím tedy vymyslet nějakého etika, ačkoli z nich snad žádný hravý není…tak Sókratés.

2.(smích…na chvíli zmizela za rohem) Hodně Rafinovaný Alkoholismus

3. Ochota nechat se překvapit tím, co říká ten druhý. To je moje osobní pravidlo, nebo spíš ideál.

 

Barbara Oudová Holcátová (religionistika)

1. Asi antropologie. Přijde mi, že je nejvíce kreativní, pohrává si s možnostmi a využívá fantazii.

2. Humanisticky Reinterpretující Antropologie

3. Snažit se pochopit argumenty spoludiskutérů a nic jim nepodsouvat. Brát vážně faktické argumenty a nezamlžovat ty, které se nehodí a nepřehánět důležitost těch, které se hodí.

 

Martin Štefl (filosofie)

1. Filosofie jazyka, protože jazyk jako takový je velmi hravý, tedy i plausibilní filosofie jazyka musí být hravá.

2. Historická Reflexivní Analýza

3. Ta musí být především dopředu jasně definovaná, ještě než se začne hrát.

 

Vít Hájek (religionistika)

1. Van der Leeuw, protože je zábavný, hravý, hluboký.

2. Hustá Racionální Antifenomenologie

3. Asi jako v každé diskusi. Hrát si na to, že všechno znám a za každou cenu nepřiznat barvu.

 

Připravila Markéta Haiklová a Justina Trlifajová
Žádné komentáře