Nomádva

č. 9 Hra

Co se děje v senátu (Nomádva č. 9 - LS 2010)

V senátu se v poslední době neděje nic. To ovšem neznamená, že by nic nedělali samotní senátoři. Angažmá v senátu totiž znamená nikoli pouze jednou za měsíc přijít na zasedání a tam zvednout ruku pro předložené návrhy, ale především stále komunikovat s vedením fakulty, s ostatními senátory, účastnit se práce jednotlivých komisí, připomínkovat materiály a vůbec se potloukat kolem a strkat nos do věcí ještě před tím, než je děkan na zasedání senátu předloží ke schválení. Na senátu se neschválí ani nepotopí nic, co by nebylo už předem domluveno.

     A co se teď právě domlouvá? Především se pracuje na nových Pravidlech pro organizaci studia. Ta by měla být jednodušší, rozumnější v organizačních záležitostech (proč na fakultě, kde ve standardní době studia ukončuje jen malé procento studentů, vyžadovat zadávání bakalářských prací už na konci druháku?) a měla by respektovat specifika jednotlivých oborů. Na druhou stranu se ale začne jejich dodržování důsledněji kontrolovat, což doteď příliš nehrozilo. To může způsobit problémy i současným studentům, zvláště pokud nám nakonec dá vedení univerzity zelenou v tom, aby Pravidla mohla působit retroaktivně. Takže bacha hlavně na počet kreditů z volitelných předmětů. U studentů ÚFaR by neměl být vyšší než 24násobek aktuálního ročníku studia.

     A zase budou volby. V době, kdy tento článek čtete, už je po nich, takže narozdíl ode mě víte, jak dopadly. Z ÚFaRu kandidovalo 8 lidí, kol. Jirsa, Lyčka a Palkoska do kurie akademických pracovníků a kol. Janota, Pavlorek, Tollar, Vlček a já do kurie studentů. Pokud jste některému z nás dali svůj hlas, díky mnohokrát. Pokud jste nikomu z nás hlas nedali, ale voleb jste se zúčastnili, i tak díky. Pokud jste se na to vykašlali, nesplnili jste svou občanskou povinnost a dobře vám tak, až budete jenom zpovzdálí sledovat, kam se české vysoké školství ubírá.

 

Samuel Zajíček
Žádné komentáře