Nomádva

č. 9 Hra

Otázky:

1. Který filosof/religionista či filosofický/religionistický směr je pro Vás nejvíce hravý? A proč?

2. Vymyslete název nového filosofického/religionistického směru, který bude sestávat ze tří slov, kdy iniciály těchto slov vytvoří slovo HRA.

3. Jaká jsou pravidla hry filosofické/religionistické diskuse?

Jarní Diotimin koutek ožívá dalším hostem, jímž je žena, věnující se politické filosofii a etice,  filosofka občas spontánně politicky nekorektní, filosofka, uvažující o dobru, které se vyznačuje tím, že „už se sebou nebojujete“. Naše návštěva dokáže svým hlubokým hlasem mluvit o ženskosti, se zanícením se obracet k Sókratovi či Platónovi a bez servítek „se hádat“ s Kantem či Aristotelem. Nad čajem a sušenkami jsme si povídaly o osobním babylónu kultur a jazyků, o filosofických hrách, láskách a přátelstvích. To vše s Marinou Barabas, která v současnosti žije již sedmnáctým rokem v České Republice poté, co žila na pěti různých místech světa.
1  
2